Thơ Hay

Bài thơ Thơ Chỉ Là Thơ – Nhà thơ Dương Hoàng

Chia sẻ đến bạn đọc yêu thơ Dương Hoàng, một bài thơ nổi bật nhất của nhà thơ đó là bài thơ Thơ Chỉ Là Thơ. Bài thơ thể hiện tâm trạng của tác giả, đó chính là nhà thơ sáng tác nên những vần thơ để tặng đời, để giải tỏa tâm trạng trong lòng. …

Góp nhặt tình thơ để tặng đời
Mua vài tâm sự nỗi chơi vơi
Rồi đem rao bán bao khờ dại
Đem tặng người xem góp những lời

Dẫu sao đó cũng chỉ là thơ
Với những tâm tư những dại khờ
Nói hết để lòng cho nhẹ bớt
Mà lòng cảm thấy hết bơ vơ

Cũng chẳng có gì để bán mua
Bởi lời thơ thẩn nhẹ như đùa
Có khi thanh thoát như làn gió
Lúc nặng như chì lệ chát chua.

Dương Hoàng

Tác giả mượn những vần thơ để thể hiện lòng mình, để nói lên những tâm tư dại khờ, để cho lòng nhẹ bớt, tâm trạng thành thơi hơn. 

Related posts

Bài thơ Tiếc chi em – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

admin

Bài thơ Cà và phê – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

admin

Bài thơ Lời khuyên cho con gái – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

admin

Leave a Comment