Thơ Hay

Bài thơ Tỏ lòng – Nhà thơ Dương Tuấn

Bài thơ Tỏ lòng

Bài thơ Tỏ lòng là một sáng tác hay của Dương Tuấn. Đó là nỗi lòng của người con khi nhìn non nước dạ đau thương. Và rồi muốn gửi lòng trung khó tỏ tường. Qua đó thấy một tầm nhìn và chí khí vì dân vì nước của người thi sĩ này.

Bài thơ Tỏ lòng

Thơ: Dương Tuấn

Ta nhìn non nước dạ đau thương
Muốn gửi lòng trung khó tỏ tường
E đấng Bề Trên nghe chẳng nhịn
Ngại hàng Tiểu Sĩ thấy tai ương
Tích xưa hào khí ngời sông núi
Sử cũ oai hùng rạng bốn phương
Một bút sơn hà vai khó gánh
Triệu lòng thây giặc rũ biên cương.

Với Bài Tỏ lòng ta như hiểu được tấm lòng của người làm trai. Đó là khi tích xưa khí thế ngời sông núi và sử cũ oai hùng rạng bốn phương. Và thấy giặc rũ thây trên biên cương làm lòng không khỏi tự hào.

Related posts

Bài thơ Ngỏ Lời của nhà thơ Dương Hoàng

admin

Bài thơ Chiều Quê – Nhà thơ Phú Sĩ

admin

Thơ Tố Hữu-tuyển tập những bài thơ hay nhất đi cùng năm tháng

admin

Leave a Comment