Nhà Thơ Nổi Tiếng

Bảo giám thiền sư 寶鑑禪師 – Cảm hoài kì 1-2

Bảo Giám thiền sư 寶鑑禪師 tên thật là Kiều Phù 喬浮, ông người làng Trung Thụy. Ông là một người giản dị, điềm đạm, thuở nhỏ thiền sư học Nho, thông hiểu Thi, Thơ, Lễ, Dịch, chữ viết rất đẹp. Sư làm quan đến chức Cung Hậu Xá Nhân đời Lý Anh Tông.

Năm 30 tuổi, thiền sư từ bỏ chức quan đến chùa Bảo Phước quận Mỹ Lương thọ giáo xuất gia với Thiền sư Đa Vân. Ông mất năm 1173. Tác phẩm của ông còn một bài kệ.

感懷其一
得成正覺罕憑修,
祗為牢籠智慧懮。
認得摩尼玄妙理,
正如天上顯金烏。

Cảm hoài kỳ 1
Đắc thành chánh giác hãn bằng tu,
Chỉ vị lao lung, trí tuệ ưu.
Nhận đắc ma ni huyền diệu lý,
Chỉ như thiên thượng hiển kim ô.

Dịch nghĩa
Thành được chính giác, ít khi dựa vào tu hành,
Vì tu hành chỉ là giam cầm cái ưu việt của trí tuệ.
[Chỉ cần] nhìn thấy đạo lý huyền diệu của hòn ngọc ma ni,
Thì đúng như mặt trời rực rỡ trên không.

感懷其二
智者猶如月在天,
光含塵剎照無邊。
若人要識須分別,
嶺上扶疏鎖暮煙。

Cảm hoài kỳ 2
Trí giả do như nguyệt tại thiên,
Quang hàm trần sát chiếu vô biên.
Nhược nhân yếu thức tu phân biệt,
Lĩnh thượng phù sơ toả mộ yên.

Dịch nghĩa
Trí tuệ như trăng soi giữa trời,
Ánh sáng bao phủ trần gian, soi dọi không lệch bên nào.
Nếu người ta muốn nhận thức nó thì chớ nên phân biệt,
[Vì nó cũng chính là] cây cỏ sum suê trên ngọn núi phủ khói chiều.

Cuộc sống của Bảo Giám thiền sư vô cùng giản dị, đạm bạc, suốt năm chỉ mặc áo gai thô sơ, trong mình không dính một sợi tơ. Công việc tu trì thì không bao giờ trễ nải.

Related posts

Nhà thơ Văn Công Hùng và những bài thơ hay đặc sắc nhất

admin

Cảm nhận thơ Bùi Giáng thông qua tập Đêm ngắm trăng (Phần 3)

admin

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tập Ngư tiều y thuật vấn đáp phần 4

admin

Leave a Comment