Ngữ Văn 8

Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

Để giúp các em làm Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 hay nhất Hệ thống toàn bộ các bài Soạn bài: Kiểm tra tổng hợp cuối năm Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8 đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, hay nhất và bám sát theo nội dung sách giáo khoa.

1. Phần đọc hiểu

Phần học kì II lớp 8 chủ yếu các văn bản nghị luận, trữ tình vì vậy cần tập trung ôn:

    Nội dung các tác phẩm trữ tình: nội dung vẻ đẹp của những nhà cộng sản như Hồ Chí Minh, Tố Hữu…; tâm tư tình cảm của một số nhà thơ mới lãng mạn…); cách thức trữ tình (cái tôi trữ tình)

    Vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ ca, vai trò và tác dụng của của các biện pháp tu từ trong các tác phẩm trữ tình

    Nắm được nội dung đặc điểm của những bài thơ truyền thống: tư tưởng yêu nước, tinh thần chống xâm lăng, và lòng tự hào dân tộc của cha ông qua những trang chính luận nổi tiếng: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Nước Đại Việt ta…

2. Về phần tiếng Việt

    Cần nắm được các kiểu câu: Nghi vấn, cầu khiến, trần thuật, phủ định, cảm thán…

    Các hành động hỏi, trình bày, điều khiển, hứa hẹn, bộc lộ cảm xúc

3. Về phần Tập làm văn

Nắm được cách làm bài văn thuyết minh một phương pháp, một danh lam thắng cảnh

Nhận diện được các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm và tác dụng của chúng trong văn bản nghị luận

Biết cách làm văn bản tường trình, thông báo nhận lỗi biết cách sửa lỗi thường gặp ở loại văn bản này.

Related posts

Soạn bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

admin

Soạn bài: Trả bài tập làm văn số 6 Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

admin

Soạn bài: Hai cây phong Trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 8

admin

Leave a Comment