Tài Liệu

Mẫu hợp đồng thử việc hay chuẩn mới nhất năm 2019 hiện nay

Dowload ngay những mẫu hợp đồng thử việc hay, chuẩn mới nhất 2019 dưới đây để đáp ứng nhu cầu của bạn nhé. Nội dung cơ bản của hợp đồng thử việc này cũng nêu rõ các thông tin chính liên quan đến tên tuổi, quê quán, lý lịch trích ngang của bên sử dụng lao động và cả người lao động, trong đó còn phải đề cập tới quyền lợi, trách nhiệm lẫn nghĩa vụ hai bên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

…………………………., ngày…….tháng………năm……….

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Số: ………../HĐTV

BÊN A:

Ông/ Bà:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………….

Đại diện cho:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………

BÊN B:

Ông/ Bà:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………

Mang chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………….

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời gian và nội dung công việc

Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……. kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….
Tại địa điểm:………………………………………………………………………………………………

Chức danh …………………………………………… Chuyên môn:…………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………

Công việc phải làm:

Điều 2: Chế độ làm việc

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

2. Nghĩa vụ:

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

2. Quyền hạn:

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

Điều 6: Điều khoản thi hành

Hợp đồng làm tại…………………………………………………………………………

Trên đây là mẫu bản hợp đồng thử việc theo form chuẩn đúng quy cách nhất năm 2019, những cá nhân hay doanh nghiệp nào đang có nhu cầu tìm hiểu thông tin tải về tham khảo tìm hiểu và áp dụng khi cần thì đây sẽ là gợi ý dành cho bạn. Hiện nay, mẫu bản hợp động này được ưa chuộng, được nhiều công ty, doanh nghiệp dowload nhiều để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Related posts

Định cư Mỹ bằng cách nào? Những thay đổi luật di trú Mỹ mới nhất 2017

admin

Cách viết mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 chuẩn nhất

admin

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6

admin

Leave a Comment