Tài Liệu

5 Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc chuẩn nhất 2019

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc là tài liệu pháp lý quan trọng để chứng minh giao dịch được thực hiện giữa bên mua và bên bán nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của hai bên. Nếu bạn đang quan tâm vấn đề này thì hãy cùng chúng tôi tham khảo 5 mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất chuẩn nhất 2019 nhé!

Mẫu biên bản giao nhận tiền cọc mới nhất trong mua bán hàng hóa dịch vụ, được thực hiện giữa bên mua và bên bán nhằm đảm bảo sự giao dịch và quyền lợi giữa hai bên.

>>> Tải ngay mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc mới nhất  Tại Đây

Hướng dẫn cách viết nội dung cơ bản của biên bản giao nhận tiền đặt cọc chi tiết nhất và đầy đủ nhất giúp.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————***—————

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …………, tại ……………….., Chúng tôi gồm:

BÊN A: BÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND số: ………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………

Và vợ: …………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi là “Bên A”)

Là chủ sở hữu căn hộ/nhà …………………. tại địa chỉ số …………………………………………..

BÊN B: BÊN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Ông: ………………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

Và vợ: ……………………………………………………………………………………………………….

CMND số: …………………………………………………………………………………………………..

Đăng ký hộ khẩu: ………………………………………………………………………………………….

(Sau đây được gọi là “Bên B”)

Hai bên đã tiến hành lập Biên bản giao nhận tiền đặt cọc theo Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số …/ …./THNC, ngày …/…/20… mà hai bên đã ký kết, với nội dung như sau:

1. Bên A đã nhận dủ số tiền đặt cọc do Bên B giao là: …………… đồng (…… triệu đồng chẵn).

2. Lý do đặt cọc: Thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 của Thoả thuận đặt cọc.

3. Số tiền đặt cọc này sẽ được trừ vào số tiền thanh toán lần thứ nhất theo quy định tại Thoả thuận đặt cọc.

4. Biên bản giao nhận tiền đặt cọc này được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm bằng chứng cho việc thực hiện Thoả thuận đặt cọc chuyển nhượng quyền sở hữu căn hộ số ……………., ngày …../…../20……

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                                                            BÊN ĐẶT CỌC

Trên đây là một số mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc mới nhất năm 2019, cũng như hướng dẫn cách viết nội dung chi tiết của các mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc chi tiết và đầy đủ nhất. Chúc cho việc đặt cọc mua bán nhà đất và hàng hóa dịch vụ của các bạn thành công thuận lợi. Cảm ơn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé! 

Related posts

Điều Muốn Nói Của Thái Huỳnh – Chuyên Viên Content Chuyên Nghiệp

admin

Mẫu hợp đồng dịch vụ ăn uống theo đúng quy định của Nhà Nước 2019

admin

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 6

admin

Leave a Comment